Nakhqachev

PES League

Nakhqachev PES 2011 Players

Name#Nat Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
R. Maniourova1 21 183 GK 73 53 40 8177 67 51
Y. Volchkova12 30 183 GK 71 52 40 7370 66 50
H. Deniz13 33 180 GK 77 36 48 7875 74 25
N. Barness2 20 187 CB 69 66 56 8172 73 66
S. Hashimikov3 24 189 CB 64 62 56 7568 72 69
R. Gostev14 31 189 CB 65 61 47 6975 76 62
A. Turtiainen4 29 181 SB 69 65 60 7767 77 70
O. Yatsishin15 23 182 SB 67 71 51 6166 73 59
B. Semichastny5 26 182 DM 60 68 60 7260 77 70
I. Holm16 21 183 DM 60 75 65 6360 75 70
J. Varis17 20 181 DM 58 71 75 7169 69 55
V. Uzunov6 27 186 WB 64 65 60 5860 78 70
K. Tiefenbrunn7 22 179 WB 66 69 60 7963 73 67
T. Vellisca18 24 189 WB 68 66 60 6445 78 79
V. Ivanova8 25 178 CM 55 72 60 7062 76 73
G. Solovtsov19 29 183 SM 57 67 55 6346 69 73
T. Pratchett9 32 189 AM 59 75 69 6843 74 78
J. Kartahova20 26 183 AM 61 69 70 7945 79 78
D. Baskerville11 19 187 SS 69 74 71 6633 84 83
K. Pyatakov10 28 186 CF 58 67 69 6525 75 72
O. Kolomiets21 27 182 CF 58 65 70 7535 76 72
V. Krylov22 22 176 CF 57 44 75 8734 63 64
H. Mladenov23 25 187 CF 68 74 82 7413 86 81

Nakhqachev PES 2011 Lineup

73
GK
R. Maniourova
69
CB
N. Barness
64
CB
S. Hashimikov
69
CB
A. Turtiainen
60
DM
B. Semichastny
64
WB
V. Uzunov
66
WB
K. Tiefenbrunn
55
CM
V. Ivanova
59
AM
T. Pratchett
58
CF
K. Pyatakov
69
CF
D. Baskerville
www.pesmaster.com

Comments

comments powered by Disqus