Pakhtakor PES 2016 Players

Name#Nat Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
Ribkin1 23 188 GK 66 52 45 8259 69 54
Lobanov12 29 188 GK 66 56 45 8262 68 53
Abduljalilov30 21 180 GK 55 58 40 6365 59 60
Krimets2 23 185 CB 62 62 56 7962 69 60
Yuldoshev3 19 175 CB 60 65 45 6868 63 61
Orahovoc4 24 188 CB 60 65 45 6868 63 61
Ismatullaev5 24 182 CB 71 65 51 7468 78 59
Boltaboev14 19 178 CB 60 65 45 6868 63 61
K. Tadjiev21 32 185 CB 70 63 52 8567 74 65
Abdullaev26 19 185 CB 60 65 45 6868 63 61
Kozak29 22 183 CB 72 73 56 8265 74 73
Masharipov9 22 172 LB 71 73 66 7170 78 72
Merzlyakov23 29 183 LB 69 66 56 6970 75 70
Khalmukhamedov6 25 185 RB 67 62 63 7263 73 68
Khashimov24 23 178 RB 69 63 61 7660 78 64
Makharadze7 28 187 DMF 72 72 59 7871 76 69
Shaykulov13 22 180 CMF 62 68 59 6558 67 68
Sokhibov15 20 180 CMF 62 68 59 6558 67 68
Nurulloev22 17 168 CMF 62 68 59 6558 67 68
Yusupov31 18 173 CMF 62 68 59 6558 67 68
Ibragimov32 18 170 CMF 62 68 59 6558 67 68
Davlatjonov34 18 180 CMF 62 68 59 6558 67 68
S. Andreev28 27 180 LMF 69 67 66 6756 79 72
Iskanderov10 22 171 AMF 60 68 60 6652 66 68
Khakimov33 21 169 LWF 70 67 64 6547 76 78
Sherzod Karimov8 26 175 CF 65 73 71 6552 69 72
Sergeev11 22 186 CF 60 66 62 7350 72 63
Alimov16 23 186 CF 60 65 68 6356 68 67
B. Pardaev18 28 181 CF 67 72 68 7649 78 73
Soliev20 37 183 CF 66 68 69 8246 74 70

Pakhtakor PES 2016 Lineup

66
GK
Lobanov
60
CB
Orahovoc
62
CB
Krimets
69
RB
Khashimov
69
LB
Merzlyakov
72
DMF
Makharadze
66
DMF
Ismatullaev
60
AMF
Iskanderov
61
AMF
Sherzod Karimov
63
AMF
S. Andreev
60
CF
Sergeev
www.pesmaster.com

Comments

comments powered by Disqus