Russia Rail FC

Other Leagues

Lokomotiv Moscow PES 5 Players

Name#Nat Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
Ovchinnikov1 34 185 GK 82 50 38 9185 63 41
Poliakov21 31 187 GK 76 48 33 8477 65 46
Khapov22 41 189 GK 71 46 30 8585 57 36
Bugaev9 24 180 CB 76 65 52 8077 75 64
Pashinin14 31 182 CB 78 70 55 8580 73 63
Gvinianidze25 18 183 CB 69 63 54 8070 73 63
Omelyanchuk4 25 178 SB 75 70 56 7768 80 74
Evseev16 29 180 SB 80 70 60 8266 84 75
Sennikov17 29 180 SB 74 70 63 8075 83 70
Gurenko41 33 175 SB 77 72 60 7665 75 73
Lima5 34 178 DM 83 78 72 8373 90 82
Maminov8 31 178 DM 74 78 67 7870 81 75
Asatiani30 24 184 DM 73 70 63 8073 79 73
Bilyaletdinov63 20 186 CM 67 74 72 7660 78 74
Izmailov7 23 169 SM 87 80 78 7647 85 86
Loskov10 31 175 AM 79 87 82 7757 75 81
Khokhlov28 31 189 AM 77 84 77 8663 75 84
Zinovjev24 24 182 WF 70 69 72 7540 82 79
Pimenov60 23 176 SS 76 73 78 7440 85 80
Sychev11 21 175 CF 76 75 77 7434 88 80
Jovanovic27 24 183 CF 74 75 80 7939 80 80
Ashvetia32 27 180 CF 73 78 81 7840 76 80
Lebedenko33 22 182 CF 72 73 76 7338 84 79
Ruopolo61 22 185 CF 70 73 73 8034 78 74

Lokomotiv Moscow PES 5 Lineup

82
GK
Ovchinnikov
73
CB
Asatiani
76
CB
Bugaev
75
SB
Omelyanchuk
74
SB
Sennikov
74
DM
Maminov
83
DM
Lima
79
AM
Loskov
67
AM
Bilyaletdinov
76
CF
Sychev
72
CF
Lebedenko
www.pesmaster.com

Comments

comments powered by Disqus