Ukraine

Ukraine PES 2011 Players

Name#Club Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
Bokhca1 26 192 GK 74 55 45 8477 66 50
Pyatov12 26 190 GK 74 57 45 8280 65 55
D. Chygrynskiy5 23 189 SW 77 83 62 8084 76 80
Rutolov16 27 182 SW 74 68 57 8080 72 67
Kucher3 27 184 CB 73 72 57 8376 78 70
Y. Khacheridi6 23 197 CB 72 67 57 8476 74 67
Mykhalyk17 26 185 CB 70 73 62 8272 76 73
Rakytskyi23 21 180 CB 70 80 65 7775 76 77
Madzyuemik2 24 180 SB 69 69 60 7367 76 71
Shevchuk13 31 184 SB 77 72 60 7363 81 78
Kovchen22 25 174 SB 75 74 64 7566 81 74
A. Tymoshchuk4 31 181 DM 72 77 65 7680 70 75
Al Gaw19 27 181 CM 65 70 62 7767 74 72
Rotan8 28 174 SM 71 77 74 7043 76 77
Gusiev9 27 179 SM 79 76 70 7558 87 82
Nazarenko18 30 176 AM 71 82 68 7362 77 83
Aliyev21 25 173 AM 71 81 70 7057 80 82
Shevchenko7 34 181 SS 75 77 82 8344 76 80
Voronin10 31 179 SS 76 78 80 7250 79 82
A. Yarmolenko14 20 187 SS 72 76 74 8246 85 83
Horamak20 25 177 SS 66 77 71 7745 75 78
Seleznyov11 25 185 CF 66 74 74 8338 75 77
Milevskyi15 25 190 CF 71 83 74 8541 77 85

Ukraine PES 2011 Lineup

74
GK
Pyatov
73
CB
Kucher
77
CB
D. Chygrynskiy
75
SB
Kovchen
70
SB
Rakytskyi
72
DM
A. Tymoshchuk
70
CM
Mykhalyk
71
SM
Nazarenko
72
SM
A. Yarmolenko
75
SS
Shevchenko
71
CF
Milevskyi
www.pesmaster.com

Comments

comments powered by Disqus