Kharimsharjah

PAS League

Kharimsharjah PES 2018 Players

Name#Nat Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
M. Ubay1 25 183 GK 57 57 42 8149 67 52
R. Ghulam23 21 178 GK 56 57 42 7541 71 56
T. Yasin2 24 181 CB 72 65 59 8272 75 68
J. Abdul Zahir5 26 178 CB 68 65 60 7969 76 67
M. Abd Al Sami20 22 177 CB 72 67 62 8070 76 68
E. Gadi22 21 180 CB 66 65 59 7467 77 68
J. Baghel7 22 174 LB 69 70 64 7057 75 77
N. Atif3 23 178 RB 72 66 67 7162 79 71
I. Al Hasib25 25 172 RB 70 66 58 7870 77 67
J. Daud15 24 165 DMF 71 72 61 7370 72 68
F. Jalal29 20 170 CMF 72 73 68 7261 75 73
S. Billah13 20 175 LMF 71 68 62 6953 81 78
N. Habib8 21 173 RMF 71 69 72 7053 79 79
K. Saad10 31 168 RMF 69 68 71 6853 76 77
J. Ramiz14 22 172 AMF 71 73 66 7058 73 75
M. Kamal AD Din18 25 174 AMF 73 80 70 6950 69 76
H. Ibro4 27 173 RWF 68 67 61 6740 79 77
R. Alim19 26 169 SS 70 66 70 6950 73 70
I. Shakir11 31 177 CF 69 72 69 7540 77 71
M. Al Aziz26 24 171 CF 65 65 70 7440 72 70

Kharimsharjah PES 2018 Lineup

56
GK
R. Ghulam
72
CB
M. Abd Al Sami
72
CB
T. Yasin
70
RB
I. Al Hasib
66
LB
N. Atif
66
DMF
J. Ramiz
71
DMF
J. Daud
71
RMF
N. Habib
71
LMF
S. Billah
63
AMF
R. Alim
69
CF
I. Shakir
www.pesmaster.com

Comments

comments powered by Disqus